Poveikis aplinkai

Kurdami ir tobulindami savo technologinius sprendimus, siekiame mažinti poveikį aplinkai, stengiantis sumažinti gamtos išteklių ir energijos šaltinių naudojimą taip pat išmetamų teršalų kiekį. Pasitelkę savo ilgametę patirtį, įgytas žinias bei atliekant įvairius testavimus siekiame kaip įmanoma mažinti gamybos sąnaudas.

Produkto sauga

Visi mūsų įrengimai atitinka taikytinus saugos reikalavimus bei standartus, tame tarpe ES Mašinų direktyvos 2006/42/EC reikalavimus.
Savo klientams suteikiame išsamią informaciją apie mūsų gaminamų įrengimų poveikį aplinkai (energijos, vandens ir kt. sąnaudas), taip pat apie gaminių saugą. Kartu su įrengimais yra tiekiama techninė dokumentacija, kurią sudaro eksploatavimo ir saugaus naudojimosi taisykles. Be to savo užsakovams tiekiame darbuotojų saugaus naudojimosi apmokymų paslaugas.